ایران – خراسان رضوی  تلفن:09152946424 hamyarco.team@gmail.com

Sale

آموزش محیط surface در سالیدورک

90,000 تومان

طراحی سطوح یکی از مهم ترین بخش های نرم افزار سالیدورکس می باشد که کاربرد های بسیار زیادی دارد از جمله مهندسی معکوس قطعات و تبدیل ابر نقاط به سطح و یا طراحی سطوح جدایش قالب و یا طراحی فرم های با پیچیده گی بالا در این قسمت اصول طراحی سطوح را فرا گرفته و قادر خواهید بود تا قطعات مختلفی را طراحی کنید.

توضیحات

آموزش محیط surface

طراحی سطوح یکی از مهم ترین بخش های نرم افزار سالیدورکس می باشد که کاربرد های بسیار زیادی دارد از جمله مهندسی معکوس قطعات و تبدیل ابر نقاط به سطح و یا طراحی سطوح جدایش قالب و یا طراحی فرم های با پیچیده گی بالا در این قسمت اصول طراحی سطوح را فرا گرفته و قادر خواهید بود تا قطعات مختلفی را طراحی کنید.

سرفصل دوره :

 • آَشنایی با محیط surface  و کاربرد آن
 • آشنایی با فرمان extrude surface
 • آشنایی با فرمان revolve surface
 • آشنایی با فرمان swept surface
 • آشنایی با فرمان lofted surface
 • آشنایی با فرمان boundary surface
 • آشنایی با فرمان filled surface
 • آشنایی با فرمان planner surface
 • آشنایی با فرمان offset surface
 • آشنایی با فرمان ruled surface
 • آشنایی با فرمان knit surface
 • آشنایی با فرمانtrin &untrim
 • آشنایی با فرمانdelete face
 • آشنایی با فرمانhole
 • آشنایی با فرمانthicken
 • طراحی راکت تنیس
 • طراحی کوزه
 • طراحی ظرف 4 لیتری

آَشنایی با محیط surface و کاربرد آن

آشنایی با فرمان extrude surface

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.