ایران – خراسان رضوی  تلفن:09152946424 hamyarco.team@gmail.com

نمای شماتیک خرپا

خرپا چیست؟

خرپا چیست؟ خرپا : سازه‌ای صلب از واحدهای مثلثی شکل است که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده‌است. اعضای خرپا توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را دارند.…