مهدی حسین زاده

نام و نام خانوادگی مهدی حسین زاده
کد استاد 4
توضیحات تحصیلات

کارشناسی حسابداری

سوابق کاری:

خدمات مالی و حسابداری مرتبط با شرکت مدیریت فرابهبود توس

خدمات مالی و حسابداری مرتبط با شرکت ماد استیل آسیا

مباحث مربوط به انبار داری در شرکت ماد استیل آسیا

ارسال اظهارنامه های حقیقی و حقوقی

ارسال لیست بیمه و مالیات بر درآمد حقوق

پژوهش های علمی:

مقاله ای مربوط به نحوه ثبت شرکت

مقالات مربوط به نحوه ارسال لیست بیمه

مهارت ها:

شناسایی و تهیه فیش حقوقی و انجام ثبت های مربوطه

ارایه مستندات و مدارک مربوط به اداره دارایی

تهیه و تنظیم مکتوبات اداری

 

علاقه مندی ها:

حسابرسی و امور مالی مربوطه

تدریس دروس حسابداری

آشنایی کاملتر و جامع تر پیرامون مباحث دارایی

یادگیری زبان عربی و انگلیسی