ایران – خراسان رضوی  تلفن:09152946424 hamyarco.team@gmail.com

امید بهستانی

پیشگو

ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.

پاول دروف

کاوش گر

کاوشگر بزرگ حقیقت، سازنده شادی انسان است.

توماس ادیسون

طراح

لذت بردن از عواقب مواجه شدن با عواقب بسیار است.

ریچارت تامسون

مدیر

مردی که از کار لذت می برد که عواقب آزار دهنده ای دارد.

سعید پورمهدی

Manager

مردی که از لذت لذت می برد که عواقب آزار دهنده ای دارد.

بهار آزادی

رئيس جمهور

ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.

سینا سرلک

موسس

کاوشگر بزرگ حقیقت، سازنده شادی انسان است.

شادی عظیمی

حسابدار

ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.