ایران – خراسان رضوی  تلفن:09152946424 hamyarco.team@gmail.com

مدرسین

محمد کاظم قاسمی

متخصص در طراحی و ساخت پرینتر های سه بعدی و مدرس دور های نرم افزاری

امیرمحمد غلامرضایی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی و مدرس دوره های نرم افزاری

سمانه رجبی

تدریس نرم افزارهای مکانیک و انجام پروژه های صنعتی

امیرمحمد بسطامی

متخصص در طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی، مدرس دور های نرم افزاری

نوید صدیق

تحلیل پروژه و طراحی دیتابیس پروژه های نرم افزاری.

حسین افشاری

دانشجوی دکتری تخصصی مکانیک گرایش شکل­ دهی فلزات

علی اکبر نامجو منش

متخصص در طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی، مدرس دور های نرم افزاری

موسی الرضا فتحی

متخصص در حوزه برق – مدرس دوره های نرم افزاری

مهدی حسین زاده

متخصص در امور مالی و حسابداری – آموزش دوره های مالی